Fotograf med öga för tjäder

Svante Joelsson - fotograf med öga för tjäder

Har fotograferat sedan mitten av sjuttiotalet. Det är skogen som drar, en inspirationskälla där man oftast får vara ensam med dess invånare. Tjäder är min favorit, med allt som rör sig kring denna fågel.

Besöker olika delar av landet för att se nya områden. Fåglar är i huvudsak mina favoritmotiv.

Jag tilldelades år 2018 Haninge kommuns miljöpris!

Du är välkommen att titta runt bland mina bilder!

Du kan också läsa mer om mig i denna artikel i DN, från mars 2016.

Ny bok: Tjädern och urskogen

Ny bok: Tjädern och urskogen - i Tyresta nationalpark
» Beställ boken.

”…fokus ligger på tjädern och dess livsmiljö på hällmarkerna i den gamla tallskogen. Ingen vet mer om ämnet än Svante Joelsson. Han har under 50 års fältstudier och insamling av data skaffat en unik inblick i tjäderns beteende och hur det går för populationen i Tyresta. Han känner till var spelplatserna finns, hur många tuppar som besökt dem varje år, hur den stora branden 1999 påverkade beståndet, vilka tallar som är fåglarna helst betar från och var de balar i jord för att döda parasiter i fjäderdräkten. Det han inte vet om Tyrestas tjädrar är inte värt att veta….Boken tar avstamp i Tyresta, men säger samtidigt mycket om tjädern och dess livsvillkor i allmänhet. Läsaren får lära sig hur man känner igen tjäderspillning, vilka spelplatser de föredrar, hur rovdjuren i området påverkar beståndet och berättelser om alla unika tjäderupplevelser Svante Joelsson varit med om sedan han såg sitt första tjäderspel 1965…” (Utdrag ur recension av boken på natursidan.se).